Registrácia autora na publikovanie príspevku v časopisoch Prohuman a Projustice


Vážený autor,

vyplnením nasledovného formulára nás prosím kontaktujte v prípade, ak máte záujem publikovať v našom časopise. Zaradíme Vás medzi záujemcov o publikovanie a v priebehu 1 - 2 dní dňa sa Vám ozveme. Ak ste u nás už publikovali, nie je potrebné ho opakovane vypĺňať.

Prihláška

O Vás
Prispievať plánujem :
za seba, ako samostatný autor
za organizáciu, inštitúciu alebo firmu
za seba, ako samostatný autor aj za iné inštitúcie
Forma príspevku :
vedecký článok
odborný článok
informačný článok
kniha, zborník z konferencie alebo iná publikácia v pdf
recenzia
fotoreportáž
blog
audio podcast vytvorený umelou inteligenciou (audio upútavka na článok, celý text alebo samostatný podcast bez článku)
Spoluautori príspevku :
Názov príspevku v slovenčine alebo angličtine :

Už ste v minulosti publikovali vedecký, alebo odborný článok prípadne ste vydali knihu ?
Poznámka alebo otázka :

Príspevky spracované podľa šablóny posielajte na e-mail:  redakcia@prohuman.sk / redakcia@projustice.sk

Ak máte záujem o audio podcast vytvorený umelou inteligenciou, pošlite text ktorý pripravíme ako audio súbor.