Registrácia autora na publikovanie príspevku v časopisoch Prohuman a Projustice


Vážený autor,

vyplnením nasledovného formulára nás kontaktujte, prosím, v prípade, že máte záujem publikovať v našom časopise. Zaradíme Vás do zoznamu záujemcov o publikovanie a čo najskôr sa Vám ozveme. Stačí, ak formulár vyplníte iba raz. Ak ste u nás už publikovali, nie je potrebné ho opakovane vypĺňať.

Prihláška

O Vás
Prispievať plánujem :
za seba, ako samostatný autor
za organizáciu, inštitúciu alebo firmu
za seba, ako samostatný autor aj za iné inštitúcie
Forma príspevku :
vedecký článok
odborný článok
informačný článok
zborník príspevkov v pdf
kniha alebo iná publikácia v pdf
fotoreportáž
Spoluautori príspevku :
Názov príspevku v slovenčine alebo angličtine :

Už ste v minulosti publikovali vedecký, alebo odborný článok prípadne ste vydali knihu ?
Poznámka alebo otázka :

Príspevky spracované podľa šablóny posielajte na e-mail:  redakcia@prohuman.sk / redakcia@projustice.sk