ProSurvey - kontaktný formulár / podrobnosti k výskumu


Club Business Intelligence, o.z sa venuje vedecko-odbornej, publikačnej a výskumnej činnosti a združuje ľudí z viacerých vedeckých oblastí. Služba Prosurvey je pre našich členov, ktorými sa môžete takto stať. Je učená pre výskumníkov a vedeckých pracovníkov, ktorým ju umožňujeme v danom rozsahu využiť. Poskytneme našu pomoc a znalosti z tejto problematiky, ktoré máme.

Formulár slúži na to, aby sme sa s vami mohli skontaktovať. Položené otázky nám vytvoria predstavu o výskume a budeme môcť presnejšie reagovať a poradiť Vám.

Dotazník obsahuje 7 otázok.

1.
2.Téma resp. názov výskumu (stačí orientačne):

3.Môžete uviesť organizácie v ktorých budú výsledky výskumu predkladané. Pomôže to poradiť na základe rôznych skúseností a požiadaviek.
4.Uveďte minimálny odporúčaný počet respondentov, ktorí zodpovedajú dotazník:

5.Spôsob zberu dotazníkov, ktorý pre respondentov preferujete použiť:
  áno nie
Iba papierová forma otazníkov (respondenti nemajú e-mail)
áno
nie
Online zber dotazníkov (mám všeobecné e-mailové adresy organizácií)
áno
nie
Online zber dotazníkov (mám e-mailové adresy konkrétnych respondentov)
áno
nie
Kombinácia papierových a online dotazníkov
áno
nie
Chcem uzatvorený výskum (pre konkrétnych vybraných respondentov ktorí majú vlastný e-mail)
áno
nie
Chcem otvorený výskum (pozvánky na vyplnenie dotazníka pošlem sám/sama cez svoj e-mail, sociálne siete a pod.)
áno
nie
Mám už zozbierané vyplnené papierové dotazníky
áno
nie
 Treba mať na pamäti že pri odborných výskumoch respondentov nehľadáme. Výskumník musí vedieť kde respondentov nájde, nakoľko sú to veľmi špecifické skupiny respondentov.
6.Doba na realizáciu výskumu (do kedy potrebujete mať výsledky):

Formát: d.m.rrrr

7.Tu možete pripojiť prvý návrh dotazníka v textovej forme. Ak ho ešte nemáte pripravený pošlite ho čím skor na adresu vyskum@prosurvey.sk. Pozrieme ho a prekonzultujeme s vami.