Dotazník porozumenia zdraviu a zdravotnej starostlivosti


Vážená pani, vážený pán,

ďakujeme Vám, že ste si našli čas na zodpovedanie tohto dotazníka. Dúfame, že výsledky nám pomôžu zlepšiť spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom s hypertenziou (vysokým krvným tlakom).

  • Nie sú tu žiadne správne alebo nesprávne odpovede, preto prosím odpovedzte na každú otázku podľa Vašej vlastnej skúsenosti a toho, čo si myslíte o tom, čo robíte, alebo by ste mal robiť, keď ochoriete.
  • Vyplnenie tohto dotazníka je dobrovoľné.
  • Tento dotazník je dôverný a anonymný. V tomto dotazníku je ako “poskytovateľ zdravotnej starostlivosti” označovaný lekár, zdravotná sestra, ošetrovateľka, sociálny pracovník, psychológ, psychoterapeut, asistent výživy, fyzioterapeut. Inštrukcia k vypĺňaniu dotazníka

Tento dotazník obsahuje tri časti.

  • V Prvej časti sa Vás pýtame, aby ste uviedli ako silno nesúhlasíte alebo súhlasíte so skupinou výrokov.
  • V Druhej časti sa Vás pýtame, aby ste uviedli ako ťažké alebo ľahké je pre Vás vykonávanie určitých úloh.
  • V Tretej časti sa pýtame na údaje o Vás (pri zachovaní anonymity).

Pre každý výrok alebo úlohu označte políčko s odpoveďou, ktorá Vás v súčasnosti najlepšie vystihuje.

Modifikovaný dotazník so súhlasom nižšie uvedených autorov bude použitý pre klinický výskum riešiteľským kolektívom z Fakulty zdravotníctva KU Ružomberok.

The Health Literacy Questionnaire (HLQ). © Copyright 2014 Deakin University. Authors: Richard H Osborne, Rachelle Buchbinder, Roy Batterham, Gerald RElsworth. Nopartofthe HLQ can be reproduced, copied, altered or translated without hepermission of the authors.

1 Prosím označte v príslušnom políčku, ktoré Vás v súčasnosti najlepšie vystihuje, ako silno nesúhlasíte alebo súhlasíte s nasledujúcimi výrokmi.
  Rozhodne nesúhlasím Nesúhlasím Súhlasím Rozhodne súhlasím
Mám pocit, že mám primerané informácie o zdraví
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Mám aspoň jedného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý ma dobre pozná
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Môžem sa obrátiť na mnoho ľudí, ktorí mi rozumejú a podporujú
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Porovnávam si informácie o zdraví z rôznych zdrojov
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Keď sa cítim chorý/chorá, ľudia okolo mňa skutočne chápu, čím prechádzam
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Trávim dosť veľa času aktívnou starostlivosťou o moje zdravie
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Keď sa stretnem s novými informáciami o zdraví, tak si overujem, či sú alebo nie sú pravdivé
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Mám aspoň jedného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorým môžem prebrať svoje zdravotné problémy
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Plánujem si, čo je potrebné urobiť na to, aby som bol/a zdravý/á
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Mám dostatok informácií, ktoré mi pomáhajú poradiť si s mojimi zdravotnými ťažkosťami
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Ak potrebujem pomoc, mám mnoho ľudí, na ktorých sa môžem spoľahnúť
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Vždy porovnávam informácie o zdraví z rôznych zdrojov a rozhodujem sa, čo je pre mňa najlepšie
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Napriek ostatným veciam v mojom živote, si stále nájdem čas na starostlivosť o moje zdravie
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Som si istý/á, že mám všetky informácie, ktoré potrebujem, aby som sa dobre postaral/-a o svoje zdravie
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Mám aspoň jednu osobu, ktorá ma môže sprevádzať na lekárske vyšetrenia
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Viem, ako si zistiť, či sú informácie o zdraví, ktoré dostanem správne alebo nie
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Mám takých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých potrebujem pri rozhodovaní, čo mám robiť
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Stanovujem si vlastné ciele ohľadom zdravia
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Rodina alebo priatelia mi poskytujú veľkú oporu
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Pýtam sa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na kvalitu informácií o zdraví, ktoré nachádzam
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Sú veci, ktoré robím pravidelne, aby som bol/-a zdravší/-ia
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Mám aspoň jedného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, na ktorého sa môžem spoľahnúť
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
Mám všetky potrebné informácie pre starostlivosť o svoje zdravie
Rozhodne nesúhlasím
Nesúhlasím
Súhlasím
Rozhodne súhlasím
2 Prosím označte nakoľko ľahké alebo ťažké je pre Vás v súčasnosti robiť nasledujúce úlohy:
  Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké Zvyčajne ťažké Občas ťažké Zvyčajne ľahké Vždy ľahké
Nájsť správnu zdravotnú starostlivosť
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
Uistiť sa, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti správne porozumeli mojim ťažkostiam
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
Nájsť informácie o zdravotných ťažkostiach
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
Preberať svoje zdravotné ťažkosti s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
S istotou vyplniť medicínske formuláre správne
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
Nájsť informácie o zdraví z viacerých rôznych zdrojov
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
Preberať dôkladne svoje zdravie s lekármi
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
Dostať sa k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorých potrebujem
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
Presne dodržiavať pokyny od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
Získať informácie o zdraví tak, aby som bol/-a oboznámený/-á s najlepšími aktuálnymi informáciami
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
Rozhodnúť sa, ktorého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti potrebujem navštíviť
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
Prečítať a pochopiť písomné informácie o zdraví
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
S istotou nájsť správne miesto, kde dostanem zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebujem
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
Získať informácie o zdraví v jazyku, ktorému rozumiem
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
Diskutovať s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti dovtedy, kým porozumiem všetkému, čomu potrebujem porozumieť
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
Zistiť na aké služby zdravotnej starostlivosti mám nárok
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
Prečítať a pochopiť všetky pokyny, ako užívať lieky
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
Získať si informácie o zdraví sám/-a
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
Prísť na to, ktorá starostlivosť je pre mňa najlepšia
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
Pýtať sa otázky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby som získal/-a potrebné informácie o zdraví
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
Rozumieť tomu, čo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti požadujú, aby som urobil/-a
Nedokážem alebo je to pre mňa veľmi ťažké
Zvyčajne ťažké
Občas ťažké
Zvyčajne ľahké
Vždy ľahké
3 Aký je váš vek?

4 Pohlavie:
5 Bydlisko:
Mesto
Dedina
6 Vzdelanie:
základné
stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
vysokoškolské
7 Zamestnanie:
fyzická práca
sedavé zamestnanie
dôchodca
Iné 
8 Mali ste diagnostikovaný vysoký krvný tlak?
10 Dodržiavate diétu s obmedzením soli?
12 Meriate si krvný tlak v domácom prostredí?
13 Užívate lieky proti vysokému krvnému tlaku? 
14 Označte, prosím, všetky rizikové faktory, o ktorých si myslíte, že sa Vás týkajú:
nedostatok pohybu
fajčenie
stres
nadmerné požívanie alkoholu
nedodržiavanie predpísanej diéty
zvýšená hladina tukov v krvi (cholesterol)
nadváha alebo obezita
diabetes mellitus (cukrovka)
ochorenie obličiek
sklon k vysokému krvnému tlaku v rodine (dedičnosť)
problémy so spánkom
tehotenstvo
15 Aké hodnoty krvného tlaku ste si namerali v posledných 3 týždňoch? (dopíšte aspoň približné priemerné namerané hodnoty tlaku krvi)